Vedtægter

Få adgang til en række fordele som medlem af Silkeborg Grunejerforening

Navn

§ 1

Foreningens navn er Silkeborg Grundejerforening.

Hjemsted

§ 2

Foreningens hjemsted er Silkeborg.

Formål

§ 3

I samarbejde med andre lignende foreninger og interesseorganisationer at fremme og varetage medlemmernes interesser som grundejere overfor lovgivningsmagten og statens udøvende organer samt overfor de kommunale myndigheder.

§ 3.2

At yde medlemmerne hjælp og vejledning med hensyn til lejeforhold og naboretsforhold.

§ 3.3

At afholde medlemsmøder med henblik på drøftelse af og orientering om aktuelle grundejerspørgsmål, herunder lejelove, skattelove med relation til fast ejendom, samt forhold, der har relation til en ejendoms forsyning med varme, vand og kloakafløb.